TIN TỨC Tin địa phương

[Đà Nẵng]KÍNH MỜI CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị xúc tiến thương mại cho các sản…