Tin địa phương

KHAI MẠC PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN TẠI XÃ HÒA TIẾN NĂM 2022

Đăng ngày: 25/11/2022

Chiều ngày 25/11, Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2022 đã chính thức khai mạc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại năm 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, với mục tiêu quảng…

Xem tiếp

Công khai dự toán thu chi NSNN cả năm 2021

Đăng ngày: 05/01/2022

Quyết định công khai cả năm Phụ lục

Xem tiếp

Công khai dự toán thu chi NSNN quý IV/2021

Đăng ngày: 05/01/2022

Quyết định công khai quý IV Phụ lục

Xem tiếp

Công khai dự toán thu chi NSNN điều chỉnh tăng

Đăng ngày: 04/10/2021

Quyết định điều chỉnh tăng Phụ lục

Xem tiếp

Công khai dự toán thu chi NSNN quý III/2021

Đăng ngày: 04/10/2021

Quyết định công khai quý III Phụ lục

Xem tiếp

Công bố công khai dự toán thu chi NSNN điều chỉnh giảm năm 2021

Đăng ngày: 28/07/2021

Quyết định điều chỉnh giảm NSNN Phụ lục

Xem tiếp

Công khai thu chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 02/07/2021

Quyết định công khai 6 tháng Phụ lục

Xem tiếp

Công khai dự toán thu – chi NSNN quý II/2021

Đăng ngày: 01/07/2021

Quyết định công khai quý II Phụ lục

Xem tiếp

Công khai thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I/2021

Đăng ngày: 05/04/2021

Quyết định công khai Phụ lục đính kèm

Xem tiếp