TỔ CHỨC XTTM Tổ chức XTTM Việt Nam

Hội thảo trực tuyến "Kết nối tiêu thụ, xúc tiên xuất khẩu Nông sản, Thuỷ sản khu vực Nam bộ và Tây nguyên 2021"

Nhằm xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm địa phương, đặc biệt là nông sản, thủy sản của các tỉnh khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tổ chức.

TỔ CHỨC XTTM Thương vụ Việt Nam tại các nước

KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "XÂY DỰNG NỀN TẢNG KINH DOANH ONLINE THÔNG QUA WEBSITE"

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An và Liên minh chuyển đổi số DTS tổ chức.

TỔ CHỨC XTTM Hiệp hội ngành nghề

KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "XÂY DỰNG NỀN TẢNG KINH DOANH ONLINE THÔNG QUA WEBSITE"

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An và Liên minh chuyển đổi số DTS tổ chức.