Địa phương

[TTKCXTTM Đà Nẵng] Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

30/05/2020

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

File đính kèm: 104/BC-TTKCXT ngày 25/5/2020