VĂN BẢN PHÁP QUY Trung ương

Bộ tài chính tiếp tục giảm phí từ 50-100% cho 29 loại phí, lệ phí trong năm 2021

Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như người dân, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC Quy định tiếp tục thực hiện giảm từ 50 – 100% đối với 29 loại phí, lệ phí…