Địa phương

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Đăng ngày: 13/01/2020

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng File đính kèm: 431/KH-TTKCXT ngày 31/12/2019

Xem tiếp

[TTKCXTTM Đà Nẵng] Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Đăng ngày: 30/11/2020

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 File đính kèm: 348/BC-TTKCXT ngày 24/11/2020

Xem tiếp

[TTKCXTTM Đà Nẵng] Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày: 30/05/2020

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 File đính kèm: 104/BC-TTKCXT ngày 25/5/2020

Xem tiếp

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Đăng ngày: 18/02/2020

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng KH 28 thuc hien CT29…

Xem tiếp

Nghị quyết 292/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020

Đăng ngày: 19/03/2020

Nghị quyết 292/NQ-HĐND ban hành ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020 File PDF: 292/NQ-HĐND.signed

Xem tiếp

Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Đăng ngày: 03/10/2017

Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP (Thông tư liên tịch số 64) quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Thông tư liên tịch số 64 quy định chế độ hóa…

Xem tiếp