Địa phương

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 08/04/2022

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2022 Đính kèm: 109/BC-TTKCXT

Xem tiếp

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2022

Đăng ngày: 09/03/2022

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Xem văn bản tại: 71.BC.TTKCX.signed.signed

Xem tiếp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022

Đăng ngày: 09/03/2022

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Xem văn bản: 70.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng

Đăng ngày: 08/03/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng Xem tại: 66.TB.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng

Đăng ngày: 08/03/2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng Xem tại: 59.KH.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Đăng ngày: 25/02/2022

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng. Xem văn bản: tại đây (ITPC Đà Nẵng)

Xem tiếp

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp.Đà Nẵng

Đăng ngày: 10/02/2022

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp.Đà Nẵng Xem tại: 39.KH.TTKCXT.signed.signed (ITPC Đà Nẵng)

Xem tiếp

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Đăng ngày: 09/02/2022

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 2022 Xem tại: 38.BC.TTKCXT.signed.signed (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)

Xem tiếp

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02/2022

Đăng ngày: 09/02/2022

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02/2022 Xem tại: 37.BC.TTKCXT.signed.signed (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)

Xem tiếp

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021

Đăng ngày: 13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-SNV ngày 08/10/2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm…

Xem tiếp