Địa phương

Chào giá gói thầu trang trí gian hàng tại Hội chợ Vietnam Expo 2022

Đăng ngày: 11/11/2022

Chào giá gói thầu trang trí gian hàng tại Hội chợ Vietnam Expo 2022. Đính kèm: 431.TTKCXT-XTTM ngày 10/11/2022

Xem tiếp

THÔNG BÁO: Xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Đăng ngày: 12/09/2022

Số lượng viên chức cần tuyển các vị trí: Hành chính tổng hợp: 01 người Tổ chức nhân sự: 01 người Văn thư lưu trữ: 01 người Khuyến công: 01 người Tổ chức hội chợ triển lãm: 01 người Thông tin thị trường: 01 người Kế toán: 01 người Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng a)…

Xem tiếp

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 08/04/2022

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2022 Đính kèm: 109/BC-TTKCXT

Xem tiếp

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2022

Đăng ngày: 09/03/2022

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Xem văn bản tại: 71.BC.TTKCX.signed.signed

Xem tiếp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022

Đăng ngày: 09/03/2022

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Xem văn bản: 70.BC.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng

Đăng ngày: 08/03/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng Xem tại: 66.TB.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng

Đăng ngày: 08/03/2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp. Đà Nẵng Xem tại: 59.KH.TTKCXT.signed.signed

Xem tiếp

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Đăng ngày: 25/02/2022

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng. Xem văn bản: tại đây (ITPC Đà Nẵng)

Xem tiếp

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp.Đà Nẵng

Đăng ngày: 10/02/2022

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tp.Đà Nẵng Xem tại: 39.KH.TTKCXT.signed.signed (ITPC Đà Nẵng)

Xem tiếp

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Đăng ngày: 09/02/2022

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 2022 Xem tại: 38.BC.TTKCXT.signed.signed (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)

Xem tiếp